CONTACT

Norma

Klantverhaal

NORMA is de rechtenorganisatie die zich inzet ter bescherming van de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars en ervoor zorgt dat zij een eerlijke financiële vergoeding ontvangen voor het gebruik van hun werk. Zowel in Nederland als in het buitenland. NORMA incasseert en verdeelt  collectieve gelden, zodat performers een eerlijke vergoeding krijgen voor hun creatieve prestaties

 

De weg naar een nieuwe infrastructuur

NORMA heeft een goed werkende IT-omgeving nodig om dit werk te kunnen doen. Om het geld waar de performers recht op hebben goed te kunt verdelen, maakt NORMA gebruik van een geavanceerd verdeelsysteem. Hier is heel veel data mee gemoeid. NORMA’s infrastructuur was echter verouderd, wat de performance van het systeem niet ten goede kwam. Daarnaast was thuiswerken vrijwel niet mogelijk, terwijl dit wel een wens was binnen NORMA.

Betty Harsveld, Office Manager bij NORMA: “Onze infrastructuur en kantoorautomatisering waren verouderd. We hebben (met een andere partij) een maatwerk verdeelsysteem ontwikkeld. Echter vroeg dit systeem te veel van onze IT-omgeving.”

Harsveld vertelt verder: ”Daarnaast wilden we graag flexibeler werken, denk bijvoorbeeld aan flexplekken op kantoor, maar ook werken vanuit huis. Dit past bij de interne verschuivingen die bij NORMA hebben plaatsgevonden in de afgelopen jaren. We sturen meer op de prestaties van medewerkers, in plaats van focussen op aanwezigheid van medewerkers. Dat komt de werk-privébalans ten goede.” Door het gebruik van desktops en de verouderde infrastructuur was thuiswerken geen optie. Er moesten dus laptops komen en een betere infrastructuur.

Om deze vernieuwingen te realiseren, schakelde NORMA de hulp in van VX Company.


De IT-omgeving moderniseren

Eerst werd een uitgebreid IT plan opgesteld. Vervolgens werden de oplossingen geïmplementeerd. De eerste stappen die werden gezet waren de implementatie van het Microsoft 365 pakket en de overstap naar laptops. Harsveld: “Dit verliep geheel vlekkeloos. We liepen qua ontwikkeling achter op het gebied van IT, maar in korte tijd is dit dankzij VX Company helemaal opgelost. Vrij snel hierna is onze data vanaf de oude fileserver overgebracht naar de omgeving van VX Company. “Ook ons verdeelsysteem is naar de nieuwe omgeving overbracht, waarmee de performance van het systeem direct verbeterde. Daarbij werkt ons portal, MyNORMA, veel beter in de nieuwe omgeving.”

 

Werken met meerdere partijen

Doordat het verdeelsysteem van NORMA maatwerk is, stuitte NORMA en VX Company gedurende het proces op verschillende problemen die vroegen om een eigen, unieke oplossing.

Harsveld: “Het verdeelsysteem, het portal en de infrastructuur zijn natuurlijk heel nauw met elkaar verbonden; daarom hebben we ook geprobeerd de partijen zoveel mogelijk samen te laten werken. Omdat bij zowel VX als de andere leveranciers (de bouwers van het verdeelsysteem en het portal) de lijnen kort zijn en men actief met ons meedenkt, hebben we issues altijd snel het hoofd kunnen bieden. Met een coördinator vanuit NORMA voor dit proces, verloopt deze samenwerking nog beter. VX Company neemt met name het beheer van de IT-omgeving op zich en verzorgt de kantoorautomatisering.”

 

Kritisch meedenken en vlot handelen

“Het is fijn dat de medewerkers van VX Company kundig zijn, snel reageren en altijd bereid zijn om mee te denken. Dit geldt zowel voor de servicedesk, de engineers als het management. De hands-on samenwerking zorgt ervoor dat issues altijd worden opgelost en heeft geresulteerd in een goede infrastructuur en kantoorautomatisering die past in de huidige tijd en voorbereid is op de toekomst"

 

Meer weten over IT beheer, een nieuwe infrastructuur of een andere oplossing op maat?

Neem contact met ons op voor een kennismaking.

VX Company Managed Services

U werkt prettiger én heeft de handen weer vrij om te ondernemen.